ТРИДНЕВЕН „ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР“ В СОФИЯНА ПАРТНЬОРИТЕ НА ПРОЕКТА LANDSEA

От 22 до 24 февруари в София, България се проведе важна работна среща на седемте партньора по проекта LandSea.

Партньорът Фондация AVA Creations (България) организира отлично тези „три дни“, координирани от водещия партньор Petra Patrimonia (Corsica-France) и с участието на MCE (Гърция), Universidad de Zaragoza (Испания), PCX Computers & Information Systems LTD (Кипър) , Med.O.R.O. scarl и Maremma Rural Environment Factory (Италия).

В атмосфера на голямо сътрудничество и стимулиращо междукултурен диалог се проведе интензивен и продуктивен обмен и обучение на повече от 20 участници. В рамките на семинара се проведе обучение на 14 ментори или „посланици“ на територията, фокусирано върху насърчаване използването на местните възможности и ресурси за развитие на селски и морски райони.

След като тестваха вече разработен през предходните месеци от партньорите, обучителния курс участниците работиха с голям ентусиазъм върху представянето на хипотезата за туристически маршрут, базиран на подобряването на местните продукти „от сушата и морето“: резултатите се оказаха наистина интересни и в последствие ще бъдат отлична основа за реализацията на „пилотното обучение“, планирано за по-късен етап от проекта.

Обучителният семинар беше предшестван от третата междупартньорска среща, на която беше отчетена извършената дейност, като се отбеляза общо положително съответствие на постигнатите досега резултати както по отношение на целите, така и по отношение на качеството и времевия хоризонт.

До следващата среща в Сарагоса, Испания юни!