Добре дошли на страницата на проект LandSea

Укрепване на предприемаческия дух и капацитета за сътрудничество на местните участници за идентичността на териториите, чрез производството на местни продукти от земята и морето.

Проект LandSea

„Традиционните дейности като риболов, отглеждане на морски продукти и селско стопанство са силни примери за идентичността на крайбрежните територии.

Тези два икономически сектора се състоят в голямата си част от малки или микропредприятия, много често семейни фирми. Изправени пред конкуренцията на глобализираните пазари, малките местни производства се борят да запазят икономическата си позиция.

Въпреки неотдавнашната поява на нова динамика, занаятчийският риболов и традиционното селско стопанство остават непривлекателни за младите хора, а средната възраст на предприемачите в тези сектори е много пареднала.

Проектът LandSea отговаря на съществуващите нужди по отношение на изграждането на капацитет на участниците, особено в популяризирането и ангажираността към териториите.“

Резултати от проекта

Интерактивна платформа за обучение LandSea

Обучителна програма
LandSea ​

Виртуална
библиотека

Ръководство
LandSea ​

Запознайте се с менторите на LandSea и основните заинтересовани страни!

Съвместното популяризиране на продукти и ноу-хау на наземните и морските продукти зависи от хората, които могат да мотивират различни участници от секторите на селското стопанство, туризма и местното развитие.

Приоритети & резултати

„Проектът LandSea се основава на системен подход към териториите и възможностите за първоначално и продължаващо професионално развитие на учители, обучители и ментори, които подкрепят възрастни обучаеми въз основа на цифрово, отворено и ефективно образование и педагогика.

Проектът има за цел да предостави на местните обучители и обучителни организации програма за укрепване на предприемачеството на възрастни учащи и работници, свързани с крайбрежната и селскостопанската икономика, и за разработване на нови предприемачески инициативи, както в тези два сектора (зелена, така и синя икономика) за по-висока добавена стойност на териториите“

Целеви групи

Бъдещи ментори, млади хора, местни предприемачи, ръководители на проекти, фермери, животновъди, рибари.

Възрастни работници / самостоятелно наети

Участници в ПОО в морския и селскостопанския сектор

Партньори по проекта

Нашите новини

Skip to content