ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 – Μάρτιος 2023

Από τις 22 έως τις 24 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας μια σημαντική συνάντηση εργασίας των επτά εταίρων του έργου LandSea, με άριστη φιλοξενία
και οργάνωση από το Ίδρυμα AVA Creations και με άριστο συντονισμό από τον επικεφαλής εταίρο Petra Patrimonia.

Ενημερωτκό Δελτίο 1 – Σεπτέμβριος 2022

Το έργο LandSea στοχεύει στην αύξηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και της ικανότητας των παραγόντων που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη των παράκτιων ζωνών να προωθήσουν από κοινού τον αγροτικό τομέα (δραστηριότητες, προϊόντα) και τον θαλάσσιο τομέα (αλιεία και κτηνοτροφία) μέσω της καινοτομίας, της δημιουργίας νέων εισοδηματικών δραστηριοτήτων.