Η δεύτερη διακρατική συνάντηση του έργου LandSea στην Αθήνα

Στις 3 και 4 Οκτωβρίου οι εταίροι του έργου LandSea συναντήθηκαν στην Αθήνα για τη δεύτερη διακρατική συνάντηση. Εξαιρετική φιλοξενία από τον Έλληνα εταίρο MCE, τους εκπροσώπους του συντονιστή Petra Patrimonia (Κορσική-Γαλλία) και των άλλων εταίρων AVA Creations Foundation (Βουλγαρία), Universidad de Zaragoza (Ισπανία), PCX Computers & Information Systems LTD (Κύπρος) , Med .O.R.O. Ο scarl και η Fabbrica Ambiente Rurale Maremma (Ιταλία) παρακολούθησαν τη συνάντηση.

Το θέμα που συζητήθηκε κυρίως αφορούσε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προβλεπόταν ως το πρώτο αποτέλεσμα του έργου: απεικονίστηκαν οι προκαταρκτικές αναλύσεις του εδαφικού πλαισίου και οι δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τους εργαζόμενους στις γεωργικές και ναυτιλιακές παραγωγές για την αποτελεσματική προώθησή τους και η δομή του εκπαιδευτικού η διαδρομή που θα κατασκευαστεί εγκρίθηκε.

Στη συνέχεια αποκαλύφθηκε η τελευταία λέξη της τεχνολογίας των αποτελεσμάτων που θα επιτευχθούν, δηλαδή ο μεθοδολογικός οδηγός για μια συμμετοχική προσέγγιση των τοπικών παραγόντων και η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι εκπαιδευτικοί πόροι που παράγονται θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους ενδιαφερόμενους.

Ο έλεγχος των δραστηριοτήτων διάχυσης, αξιολόγησης και διαχείρισης και του προγράμματος των επόμενων βημάτων ολοκλήρωσε το έντονο έργο της συνάντησης. Ραντεβού στη Βουλγαρία τον Φεβρουάριο του 2023 !

https://landsea-project.eu/
https://www.facebook.com/landseaproject