Γνωρίστε τους εταίρους μας

Petra Patrimonia Corsica (PPC)

Συντονιστής - Γαλλία

Το Petra Patrimonia Corsica είναι ένας συνεταιρισμός δραστηριοτήτων και απασχόλησης που χωρίζεται σε 3 κύρια τμήματα:

 1. Το MARITIMA στοχεύει στην αξιοποίηση, διατήρηση και αναζωογόνηση της θαλάσσιας κληρονομιάς, όπως η παροχή βοήθειας στους αλιείς για την ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων και η υποστήριξη και συνοδεία των κατόχων θαλάσσιων και ναυτιλιακών έργων (επιχειρηματιών) για τη διαφοροποίηση των παραδοσιακών τους δραστηριοτήτων, ιδίως του πεσκατουρισμού.
 2. Το FOLIA στοχεύει στην προώθηση της καινοτομίας στον τομέα της γεωργίας
 3. Το PATRIMONIA στοχεύει στην αξιοποίηση, διατήρηση και αναζωογόνηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, του τοπίου και του περιβάλλοντος.

Συμμετέχει επίσης σε προοδευτικά έργα, προωθώντας τον βιώσιμο τουρισμό, τη γαλάζια οικονομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική καινοτομία, με σημαντική εμπειρία σε έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, τόσο ως συντονιστής όσο και ως εταίρος. Η Petra Patrimonia Corsica ενεργεί ως οργανισμός υποστήριξης επιχειρήσεων, προωθώντας την επιχειρηματικότητα και συμβάλλοντας στην εδαφική συνοχή. Προσφέρει επίσης ευκαιρίες κατάρτισης υψηλού επιπέδου που οργανώνονται και πιστοποιούνται από το Qualiopi.

AVA Creations

Βουλγαρία

Ο οργανισμός AVA Creations είναι μία ΜΚΟ από την Βουλγαρία η οποία δραστηριοποιείται ενεργά στον τομέα της ευρωπαϊκής συνεργασίας για την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση. Ιδρύθηκε το 2016 με βασικό στόχο την υποστήριξη της ανάπτυξης των επιχειρήσεων και κοινοτήτων μέσα από την ενθάρρυνση της καινοτομίας, της δημιουργικότητας και της επαγγελματικής κατάρτισης.

Πρόσφατα, μία κεντρική προτεραιότητα του οργανισμού είναι η προώθηση και εφαρμογή επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό την ανάπτυξη των διαδικασιών της προσωπικής ανάπτυξης και της δια βίου μάθησης. Ο οργανισμός AVA Creations προσπαθεί να ενισχύσει καινοτόμες προσεγγίσεις σε όλους τους τομείς μέσω δικτύων συνεργατών, ανταλλαγής εμπειρίας και δέσμευσης των παραγόντων.

Μεταξύ των στόχων του AVA Creations είναι η ενθάρρυνση της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτιστικής και εκπαιδευτικής συνεργασίας, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Επίσης, η υποστήριξη κοινών πρωτοβουλιών για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής μέσα από την εκπαίδευση, την μετάδοση γνώσεων, των πολιτιστικών ανταλλαγών και της κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Προκειμένου να ολοκληρώσει τους στόχους που προαναφέρθηκαν οι ειδικοί του οργανισμού AVA Creations συνεργάζονται στενά με πολλούς εθνικούς και διεθνείς εταίρους μεταξύ των οποίων εκπαιδευτικά ιδρύματα, δήμοι, ΜΚΟ, και άλλα νομικά και φυσικά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Vocational Education and Training -VET).

Οι ειδικοί του AVA Creations συμμετέχουν συνεχώς σε διάφορες εθνικές και διεθνείς συναντήσεις, συνέδρια, εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια πάνω στο θέμα της ανάπτυξης και ενίσχυσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, των διαπολιτισμικών σχέσεων και επικοινωνίας, της πολιτιστικής συνεργασίας και των δυνατοτήτων της δια βίου μάθησης.

Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος

Ελλάδα

Το Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος είναι ένας Μή Κερδοσκοπικός Οργανισμός που ιδρύθηκε το 1992 από μία ελληνογαλλική συνεργασία με σκοπό να προωθήσει την βιώσιμη ανάπτυξη και την διαπολισμική συνεργασία στις βαλκανικές και μεσογειακές χώρες.

Έχει ως σκοπό:

 • Την προώθηση της τοπικής βιώσιμης ανάπτυξης με βάση την διατήρηση και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού, ειδικά των νέων, σχετικά με την ανάγκη προστασίας της κληρονομιάς και του περιβάλλοντός τους.

Το Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος δραστηριοποιείται σε τρεις βασικούς τομείς:

 • Βιώσιμος και εναλλακτικός τουρισμός.
 • Ανεπίσημη κατάρτιση στην καινοτομία.
 • Ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Πρόσφατα δημιούργησε ένα τμήμα για την ενίσχυση των προϊόντων εναλλακτικού τουρισμού στις αγροτικές περιοχές της Ελλάδας.

Med.O.R.O.

Ιταλία

Ο Medoro είναι ένας ιταλικός οργανισμός που έχει αναλάβει την αποστολή της προώθησης της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής, την διεθνή συνεργασία και πάνω από όλα της υποστήριξης των νέων μέσω της αυτοαπασχόλησης.

Με περισσότερα από 15 χρόνια δραστηριοποίησης, ο οργανισμός Medoro έχει αναπτύξει και διαχειριστεί, μόνος του ή σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, αναρίθμητα έργα επιμόρφωσης, περιφερειακής ανάπτυξης, και διακρατικής συνεργασίας.

Ο οργανισμός Medoro πιστεύει πως η εργασία και η απασχόληση των νέων περνά μέσα από το ενδιαφέρον και τον διάλογο μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οικογενειών και επιχειρήσεων και πως είναι απαραίτητο να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε και σκεφτόμαστε το δικό μας επαγγελματικό μέλλον (όχι απαραίτητα μία αποκλειστική εργασία υπαλλήλου για το υπόλοιπο της ζωής μας), επιδιώκοντας από μικρή ηλικία στην απόκτηση επιχειρηματικής νοοτροπίας και προδιάθεσης για καινοτομία.

Ο οργανισμός Medoro είναι αφοσιωμένος στην προώθηση του ενδιαφέροντος δημόσιων οργανισμών και τοπικών φορέων που πρωταγωνιστούν σε αναπτυξιακές διαδικασίες και, ειδικότερα, στο να υποστηρίξει την συμμετοχή βασικών παραγόντων που εμπλέκονται στην αλυσίδα «εκπαίδευση-κατάρτιση-εργασία-επιχειρηματικότητα», στις τοπικές πρωτοβουλίες συνεργασίας, νεανικής κινητικότητας, σχεδιασμού και πειραματισμού σε καινοτομίες, και αξιοποίησης ευρωπαϊκών εργαλείων κατάρτισης.

AgriFood Institute of Aragon

Ισπανία

Το ινστιτούτο AgriFood Institute of Aragon (IA2) είναι μία πανεπιστημιακή ερευνητική δομή με μεικτή χρηματοδότηση (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA-CITA), που δημιουργήθηκε με σκοπό την ανταπόκριση στις συνδυασμένες ανησυχίες μιας μεγάλης κοινότητας ερευνητών από διαφορετικά πεδία των αγροδιατροφικών επιστημών, οι οποίοι επιθυμούσαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους μέσα από μία πανεπιστημιακή ερευνητική δομή που θα δημιουργούσε νέες συμπράξεις, θα αξιοποιούσε τους πόρους, θα συνέδεε τις κοινές ανησυχίες και θα ενθάρρυνε την διαθεματική συνεργασία. Επιθυμούσαν να δημιουργήσουν ένα ερευνητικό περιβάλλον με ιδανικές συνθήκες για την διενέργεια φιλόδοξων, ιδιαίτερα απαιτητικών δραστηριοτήτων Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (R+D+I) υψηλού επιπέδου, με την καλύτερη δυνατή χρηματοδότηση και την μέγιστη δυνητική επίδραση στον αγροδιατροφικό τομέα στην περιοχή της Aragon (Ισπανία).

Το ινστιτούτο IA2 δημιουργήθηκε με στόχο να αποτελέσει ένα μέτρο αριστείας στον αγροδιατροφικό τομέα σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο:

 • Συγκεντρώνοντας έναν αριθμό ερευνητών που ειδικεύονται σε διάφορους κρίκους της διατροφικής αλυσίδας.
 • Ενθαρρύνοντας την διάδραση και τον συντονισμό μεταξύ των επιστημονικών ειδικεύσεων ως παράγοντα πολλαπλασιασμού των δυνατοτήτων κάθε κλάδου.
 • Διαθέτοντας σε κοινή χρήση εμπειρίες, δομές, υπηρεσίες, πόρους και τεχνικές.

Το ινστιτούτο ΙΑ2 διαθέτει 300 ερευνητές διαμοιρασμένους σε 4 τμήματα:
– Τμήμα 1: Παραγωγή πρωτογενών υλικών φυτικής προέλευσης.
– Τμήμα 2: Παραγωγή πρωτογενών υλικών ζωικής προέλευσης.
– Τμήμα 3: Επιστήμη και τεχνολογία τροφίμων.
– Τμήμα 4: Αγροδιατροφική οικονομία και οικονομία φυσικών πόρων.

PCX COMPUTERS & INFORMATION SYSTEMS LTD

Κύπρος

Η PCX Computers & Information Systems Ltd είναι μία μικρομεσαία κυπριακή επιχείρηση, με υψηλή ειδίκευση στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων για την εκπαίδευση. Ιδρύθηκε το 1998 στην αρχή της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που προήλθε από την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της παγκόσμιας διαδικτύωσης (World Wide Web).

Η PCX ως εταιρεία συμβουλευτικής ICT (Information & Communications Technology), έχει την δυνατότητα και την γνώση να προωθήσει τα πλεονεκτήματα των λύσεων ICT και να υιοθετήσει ψηφιακές λύσεις στα πεδία της επιχειρηματικότητας και της εκπαίδευσης.

Η βασική δραστηριότητα της εταιρείας εστιάζει σε 3 εξειδικευμένες κατευθύνσεις:

 1. Συμβουλευτική: Υπηρεσίες υψηλής ειδίκευσης για την υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
 2. Εκπαίδευση και κατάρτιση: Καινοτόμες μέθοδοι κατάρτισης και εργαλεία, εκπαιδευτικά υλικά και παραγωγή περιεχομένου για διάφορους τομείς ανάπτυξης μιας επιχείρησης.
 3. Εξειδικευμένη ανάπτυξη λογισμικού, και σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών.

FAR Maremma

Ιταλία

Η FAR Maremma είναι μία μεικτή εταιρεία ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, αναγνωρισμένη από την Περιφέρεια της Τοσκάνης ως υπεύθυνης για την εφαρμογή του προγράμματος LEADER «Τοπική ανάπτυξη καθοδηγούμενη από την κοινότητα» στην περιοχή του Grosseto.

Λειτουργεί από το 2002 ως Τοπική Ομάδα Δράσης (Local Action Group -LAG) για την διαχείριση του προγράμματος LEADER εμπλέκοντας τοπικούς εκπροσώπους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η αρμοδιότητά της καλύπτει μία περιοχή 26 δήμων της Νότιας Τοσκάνης. Η FAR Maremma διατηρεί έργα που αποσκοπούν στην αγροτική ανάπτυξη σε τρεις βασικούς τομείς όσον αφορά την Ολοκληρωμένη Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης (Integrated Local Development Strategy):

 • Βιώσιμος τουρισμός
 • Βελτίωση του επιπέδου ζωής στις αγροτικές περιοχές
 • Εμπλουτισμός των τοπικών οικονομικών δραστηριοτήτων

Από το 2016 η LAG FAR Maremma είναι επίσης ο βασικός εταίρος της Τοπικής Ομάδας Δράσης Αλιείας FLAG Costa degli Etruschi που δραστηριοποιείται στις περιοχές του Grosseto και του Livorno και αποσκοπεί:

 • Στην καινοτόμο ανάπτυξη των τοπικών αλυσίδων και συστημάτων παραγωγής.
 • Στην ενίσχυση των περιβαλλοντικών και φυσικών πόρων.
 • Στον εμπλουτισμό των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων του αλιευτικού τομέα.
Μετάβαση στο περιεχόμενο