Ενημερωτκό Δελτίο 1 – Σεπτέμβριος 2022

Το έργο LandSea στοχεύει στην αύξηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και της ικανότητας των παραγόντων που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη των παράκτιων ζωνών να προωθήσουν από κοινού τον αγροτικό τομέα (δραστηριότητες, προϊόντα) και τον θαλάσσιο τομέα (αλιεία και κτηνοτροφία) μέσω της καινοτομίας, της δημιουργίας νέων εισοδηματικών δραστηριοτήτων.