Εναρκτήρια διαδικτυακή συνάντηση

Στις 8 Μαρτίου 2022, έγινε η πρώτη συνάντηση για το έργο LandSea, διαδικτυακά. Παραβρέθηκαν επτά εκπρόσωποι από τους οργανισμούς των έξι εταίρων, προερχόμενοι από πέντε ευρωπαϊκές χώρες.

Βασικό θέμα της Πρώτης Διακρατικής Συνάντησης Εργασίας ήταν η παρουσίαση στους εταίρους των βασικών στοιχείων του έργου LandSea, των στόχων του, των παραδοτέων του, καθώς και η εκκίνηση της εφαρμογής τού «Παραδοτέου 1: Η εκπαιδευτική ύλη του έργου LandSea». Επιπλέον εξετάστηκαν, η Διαχείριση και Εφαρμογή του Έργου, η Οικονομική Διαχείριση, ο Ποιοτικός Έλεγχος, και το Σχέδιο για την Διάδοση, παρέχοντας πληροφορίες για τον συντονισμό του έργου και για τον τρόπο που θα εργαστεί η κοινοπραξία για να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου.

Στην πρώτη συνάντηση τέθηκαν οι βάσεις για την μελλοντική επιτυχία της συνεργασίας καθώς και για τις εργασίες που θα γίνουν τους επόμενους 24 μήνες.

Οι επόμενες συναντήσεις μας θα γίνουν διαδικτυακά, ενώ προγραμματίζεται δια ζώσης συνάντηση τον Οκτώβριο του 2022.

Μετάβαση στο περιεχόμενο