Καλωσήρθατε στο έργο LandSea

Ενδυνάμωση του επιχειρηματικού πνεύματος και των δυνατοτήτων για συνεργασία μεταξύ των τοπικών παραγόντων και των μετόχων στην ταυτότητα των περιοχών μέσω της παραγωγής τοπικών προϊόντων από την στεριά και την θάλασσα.

Σχετικά με το έργο LandSea

“Οι παραδοσιακές δραστηριότητες της αλιείας και των ιχθυοκαλλιεργειών, καθώς και της γεωργίας, αποτελούν βασικά στοιχεία της ταυτότητας των νησιών και των παράκτιων περιοχών.

Αυτοί οι δύο οικονομικοί τομείς αποτελούνται στην μεγάλη πλειοψηφία τους από μικρές έως πολύ μικρές επιχειρήσεις, συχνά οικογενειακού χαρακτήρα. Καθώς οι μικρές τοπικές παραγωγές αντιμετωπίζουν τον ανταγωνισμό των διεθνοποιημένων αγορών, προσπαθούν να διατηρήσουν την οικονομική τους θέση. Παρά την δυναμική που αναπτύσσεται τον τελευταίο καιρό, η επαγγελματική αλιεία και η παραδοσιακή γεωργία δεν είναι ελκυστικές για τους νέους και ο μέσος όρος ηλικίας των επιχειρηματιών είναι πολύ μεγάλος.

Το έργο LandSea ανταποκρίνεται στις ανάγκες των περιοχών στις οποίες εφαρμόζεται, αναπτύσσοντας τις δυνατότητες των παραγόντων, ειδικά όσον αφορά την προώθηση και το ενδιαφέρον για τις περιοχές τους.”

Αποτελέσματα Έργου

Ηλεκτρονική
πλατφόρμα LandSea

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
LandSea

Εικονική
βιβλιοθήκη

Οδηγός
LandSea

Ανακαλύψτε τους μέντορες του LandSea και τους κύριους τοπικούς φορείς!

Η από κοινού προώθηση των προϊόντων και της τεχνογνωσίας από τη στεριά και τη θάλασσα εξαρτάται από ανθρώπους επί τόπου που είναι σε θέση να παρακινήσουν τους διάφορους φορείς στους τομείς της γεωργίας, του τουρισμού και της τοπικής ανάπτυξης.

Προτεραιότητες και Παραδοτέα

Το έργο LandSea βασίζεται σε μία συστημική προσέγγιση των περιοχών και των ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης για δασκάλους, επιμορφωτές και συμβούλους που υποστηρίζουν ενήλικες εκπαιδευόμενους μέσα από ψηφιακή, ανοιχτή και αποτελεσματική εκπαίδευση και παιδαγωγική.

Επιδιώκει να παρέχει στους τοπικούς συμβούλους και φορείς επαγγελματικής κατάρτισης ενηλίκων ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης της επιχειρηματικότητας των ενηλίκων εκπαιδευόμενων/εργαζόμενων στον τομέα της παράκτιας και αγροτικής οικονομίας (μπλε και πράσινη οικονομία), καθώς και ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε αυτούς τους τομείς, οι οποίες θα προσδώσουν αξία στις περιοχές εφαρμογής τους.

Ομάδες-Στόχοι

Μελλοντικοί σύμβουλοι, νέοι, τοπικοί επενδυτές, διαχειριστές έργων, αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς

Εργαζόμενοι / αυτοαπασχολούμενοι

Παράγοντες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και ο θαλάσσιος και αγροτικός τομέας.

Οι εταίροι του έργου

Τα νέα μας