Проектни срещи

БЮЛЕТИН 2 – Март 2023

Важна работна сесия на седемте партньора на проекта LandSea се проведе в София, България от 22 до 24 февруари, отлично организирана от Фондация AVA Creations и експертно координирана от водещия партньор Petra Patrimonia.