Author name: lnds

БЮЛЕТИН 2 – Март 2023

Важна работна сесия на седемте партньора на проекта LandSea се проведе в София, България от 22 до 24 февруари, отлично организирана от Фондация AVA Creations и експертно координирана от водещия партньор Petra Patrimonia.

БЮЛЕТИН 2 – Март 2023 Read More »

ТРИДНЕВЕН „ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР“ В СОФИЯНА ПАРТНЬОРИТЕ НА ПРОЕКТА LANDSEA

От 22 до 24 февруари в София, България се проведе важна работна среща на седемте партньора по проекта LandSea.

ТРИДНЕВЕН „ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР“ В СОФИЯНА ПАРТНЬОРИТЕ НА ПРОЕКТА LANDSEA Read More »

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 1 – Септември 2022

Проект LandSea има за цел да насърчи професионалните умения и възможности на лицата, заинтересовани в това да развиват крайбрежните ивици, като същевременно промотират селскостопанския сектор (дейности и продукти) и морския сектор (рибарство и животновъдство) чрез иновации, създаването на нови, генериращи приход дейности и чрез подобряване на предлаганите продукти и услуги.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 1 – Септември 2022 Read More »