Първа проектна среща (онлайн)

На 8 март 2022 г. проектът LandSea проведе първата си среща онлайн. Седем (7) участници присъстваха на срещата от 6 партньорски организации и 5 европейски държави.

Основният фокус на 1-вата транснационална среща по проекта беше да се представят на партньорите основните елементи на проекта LandSea, неговите цели, резултатите от него, както и да започне действителното изпълнение на Резултат 1: Обучително съдържание за LandSea. Освен това бяха прегледани управлението и изпълнението на проекта, финансовото управление, управлението на качеството и планът за дисеминация, предоставяйки информация за координацията на проекта и начина, по който консорциумът ще работи за постигане на целите на проекта.

Първата среща установи бъдещото успешно сътрудничество и постави основата на работата, която ще бъде извършена през следващите 24 месеца.

Следващите ни срещи ще се състоят онлайн и през октомври 2022 г. партньорите ще се срещнат лице в лице.