ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 1 – Септември 2022

Проект LandSea има за цел да насърчи професионалните умения и възможности на лицата, заинтересовани в това да развиват крайбрежните ивици, като същевременно промотират селскостопанския сектор (дейности и продукти) и морския сектор (рибарство и животновъдство) чрез иновации, създаването на нови, генериращи приход дейности и чрез подобряване на предлаганите продукти и услуги.