Втората транснационална среща по проекта LandSea в Атина

На 3 и 4 октомври партньорите по проекта LandSea се срещнаха в Атина за втората транснационална среща. Тя бе отлично организиран от гръцкия партньор MCE и в нея участваха представителите на координатора Petra Patrimonia (Корсика-Франция) и на другите партньори AVA Creations Foundation (България), Universidad de Zaragoza (Испания), PCX Computers & Information Systems LTD (Кипър), Med.О.Р.О. scarl и Fabbrica Ambiente Rurale Maremma (Италия).

Основната тема на обсъждане бе курса на обучение, предвиден като първи резултат от проекта: предварителните анализи на териториалния контекст и уменията, необходими на работещите в селскостопанските и морските производства за тяхното ефективно насърчаване. Бе дискутирана и одобрена структурата на образователния път и съдържанието на обучителния пакет. 

След това беше представено актуалното състояние на очаквание следващи резултати, а именно методологичното ръководство за подход на включване на местните участници и електронната платформа, чрез която създадените образователни ресурси ще могат да се използват от заинтересованите страни. 

Представяне на дейностите по разпространение, оценка и управление на проекта допълниха интензивната работа по време на срещата. Следващата среща ще бъде в България през февруари 2023 г.!

 https://landsea-project.eu/

https://www.facebook.com/landseaproject