БЮЛЕТИН 2 – Март 2023

Важна работна сесия на седемте партньора на проекта LandSea се проведе в София, България от 22 до 24 февруари, отлично организирана от Фондация AVA Creations и експертно координирана от водещия партньор Petra Patrimonia.

В атмосфера на страхотно сътрудничество и стимулиращ междукултурен обмен се проведоха три дни на интензивен и продуктивен обмен и обучителни дейности между над 24 участници, идващи от шестте страни на партньорството: Франция, Гърция, Кипър, Италия, Испания и България. По време на тези три дена се проведе обучение на 14 ментори или „посланици на територията“, фоку-сирано върху популяризирането на връзките между селските и морските райони. Всички участници работеха с голям ентусиазъм, осъзнавайки своя ангажимент в създаването и представянето на някои хипотези на туристическата верига, базирани на валоризацията на местни продукти „от сушата и морето“. Това обучение ще допринесе и за създаването на отлична основа за реализацията на „пи-лотното тестване“ на проектните материали на следващ етап. Ето някои акценти и препоръки отгостите и представителите на седемте партньори.

Skip to content